Behandling af personoplysninger

 
Når en bruger sender personlige oplysninger, såsom registrering, abonnement eller køb af et produkt, skal brugeren informeres om persondatabehandlingen og give deres samtykke til dette.
 
Courlux International SA har lagret en kundedatabase over brugere, der har registreret sig eller foretaget køb hos Courlux. Kundedatabasen indeholder personlige oplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresser, leverings-, betalings- og købsoplysninger, profilering baseret på adresse samt oplysninger baseret på brug af digitale tjenester.
 
Oplysningerne bruges af Courlux til fakturering, information og levering af produkter samt til markedsføring og som grundlag for statistikker og produktudvikling. Disse data danner grundlag for, at Courlux - og i relevante tilfælde vores samarbejdspartnere - skal kunne tilpasse indhold, annoncer og tilbud. 
 
Data bliver analyseret og grupperet før udvælgelse, prioritering og planlægning af kontakter med kunden/brugeren. Til data bliver der koblet en eller flere markører på, hvilken type af tilpasning af webtjenester og kommunikation, der bliver målrettet mod brugeren - altså en såkaldt profilering.
 
Courlux kunder og registrerede brugere har afgivet samtykke til, at markedsføring kan ske via post, telefon eller e-mail og sms samt via andre digitale kanaler. E-mailmarkedsføring og sms bliver reguleret via markedsføringsloven.
 
Personoplysninger kan videregives til Courlux samarbejdspartnere. Personoplysninger bliver kun videregivet til myndighederne, hvis det kræves iht. lov eller myndighedernes beslutning.
 
Alle brugere har ret til - uden omkostninger - at tilbagekalde samtykke, anmode om rettelse/sletning af evt. fejlagtige oplysninger eller skriftligt anmode om en udskrift af deres databaseinformationer. Uddrag fra registret kan også rekvireres fra Courlux registreringsdatabase, hvor dine oplysninger om dit abonnement er tilgængelige. Der kan du også blokere oplysninger til markedsføring.
 
Personlige data bliver gemt i den periode, du har en kunde- og brugerrelation. Men også i nogen tid derefter i overensstemmelse med dit samtykke. Dit samtykke er gyldigt, indtil du som bruger afslutter det. Det ophører ikke, hvis tjenesten ikke bliver brugt. Samtykket er heller ikke afhængigt af evt. køb af produkter.