Tu nájdete informácie potrebné k prihláseniu

Aby ste sa mohli prihlásiť pod svojím menom, potrebujete zadať zákaznícke číslo a internetový kód. Tu nájdete svoje prihlasovacie údaje na faktúre:


  
Tu nájdete svoje prihlasovacie údaje na Potvrdení objednávky:

 

 


Späť