Musím mať určitý počet nákupov, kým budem chcieť svoju registráciu ukončiť?

Nie, nie je nutný žiadny povinný nákup určitého počtu balíkov. Vašu registráciu môžete ukončiť kedykoľvek. V prípade, že sa však rozhodnete ukončiť odber výrobku, je potrebné toto oznámiť na zákaznícky servis.