Ako mám postupovať pri zmene doručovacej adresy?

Prihláste sa na túto webovú stránku a vyberte v menu ,,Zmena adresy“. Tu uvidíte Vašu aktuálnu adresu, ktorú môžete l'ahko zmeniť na novú. Týmto sa zaistí, že Vaša zásielka od Courluxu bude dodávaná na správnu adresu.