Ako môžem zrušiť svoju registráciu?

Prihláste sa na túto webovú stránku a vyberte v menu možnosť „Ukončenie zasielania”. Tu môžete l'ahko zrušiť Vašu registráciu. Samozrejme môžete aj zatelefonovať na náš zákaznícky servis alebo nám poslať písomnú výpoveď.