Czy muszę dokonać pewnej liczby zamówień, zanim zrezygnuję z członkowstwa?

Nie, nie masz obowiązku dokonywania zakupów, ale należy poinformować Serwis Klienta o rezygnacji z członkostwa.